Období Asuka 552 - 645<BR> (Asuka džidai) 飛鳥時代 Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

Období Asuka 552 - 645
(Asuka džidai) 飛鳥時代    Období Asuka začíná tradičním datem přijetí buddhismu a končí přestěhováním císařského dvora do nového hlavního města Heidžókjó 平城京. Období Asuka je prvním japonským historickým obdobím. Během tohoto období došlo k přijetí buddhismu, budhistické kultury a čínského písma – znaků. Japonština je obohacena o novou tzv. sinojaponskou slovní zásobu. Dochází ke konsolidaci Japonska a k uspořádání vládnoucího systému, bylo vydáno několik zákoníků.

    Nejvýznamnějším panovníkem období Asuka byl Šótoku Taiši 聖徳太子 vládl v zastoupení císařovny Suiko 推古 v letech 592 – 621. Šótoku Taiši je proto někdy také nazýván princ-regent. Od vlády císařovny Suiko se také japonský císař tituluje tennó 天皇 - vládce nebes. V roce 604 vydal Šótoku tzv. ústavu o 17 článcích. Tento dokument byl psán čínsky i s citacemi čínských děl a byl morálním kodexem pro úředníky. Dokument také deklaroval oddanost císaři jako synu nebes. K vyvrcholením regentových reforem došlo v roce 645 vyhlášení éry Taika 大化. Zvyk vyhlašování ér se udržel až do éry Medži 明治 (od té doby se éra rovná době od nástupu císaře na trůn do jeho úmrtí).
    Mezi nejvýznamější dochované památky z období Asuka patří Klášter Hórjúdži a jeho umělecké poklady, který byl v roce 1993 zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Pohled na areál bývalého hlavního města Heidžókjó
Zobrazit místo Heidžókjó na větší mapě  BOHÁČKOVÁ, Libuše a Winkelhöferová, Vlasta : Vějíř a meč. Praha : Panorama, 1987 ; 389 s., 32 s. obr. příloh. váz.

HILSKÁ, Vlasta : Dějiny a kultura japonského lidu ; 1. vyd., Praha : ČSAV, 1953, 384 s., 18 obr. v přílohách, 1 mapa

REISHAUER, Edvin O. a Craig, Albert M. : Dějiny Japonska. (Přel.: Labus, David a Sýkora, Jan) ; Sýkora, Jan. autor části díla. Japonsko 90. let ; 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2000 ; 441 s. váz.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Dějiny Japonska ; 1. vyd, Praha : Svoboda, 1986, 604 s.

  • Klášter Hórjúdži
  • Klášter Hórjúdži
  • Klášter Hórjúdži
  • Klášter Hórjúdži
  • Klášter Hórjúdži
  • Klášter Hórjúdži
Reklama