L, M, N Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

L, M, N

LAPIŠÁKOVÁ, Monika : Japonské slovné druhy, Universita Karlova 1998.

NESPORÁ, Petra : Přejatá slova v japonštině, Universita Karlova 1998.

NEUSTUPNÝ, J. V. Čeština v Japonsku.
In: Nový Orient. Vol. 16, No. 9 (1961), 205-206 s.

NEUSTUPNÝ, J. V. Japonské slovníky.
In: Nový Orient. No. 2 60 s.

NEUSTUPNÝ, J. V. Japonština.
In: Nový Orient. Vol. 13, No. 4 (1958), 95-96 s.

NEUSTUPNÝ, J. V. Přízvuk ve spisovné japonštině, Universita Karlova 1957.

NOVÁK, Miroslav : Gramatika japonštiny I. Základy. 1. vyd., Praha : SPN, 1978,

NOVÁK, Miroslav : Gramatika japonštiny II. 1. vyd. Praha : SPN, 1982,

Reklama