U, V, W Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

U, V, W

VOCHALA, J.; Novák, Miroslav, and Pucek, V. Úvod do čínského, japonského a korejského písma: I. Vznik a vývoj. Praha : SPN, 1975.

VOCHALA, J.; Novák, Miroslav, and Pucek, V. Úvod do čínského, japonského a korejského písma II. Praktický kurs. Praha : SPN, 1978.

WAGNEROVÁ, Hana : Kolokační idiomy a frazémy v japonštině a jejich pojetí v japonské teorii idiomatiky a frazeologie, Universita Karlova 1995.

WATANABE, Minoru : O podstatě japonského jazyka. (Přel.: Švarcová, Zdenka) ; 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000 ; 228 s. brož.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Čítanka novinových a odborných textů z japonštiny. Praha : SPN, 1970 ;

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Onomatopoie a quasi-onomatopoie v současné japonštině, Universita Karlova 1985.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta and Pucek, V. Čítanka novinových a odborných textů z japonštiny a korejštiny. Praha : SPN, 1970.

Reklama